Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Ανώνυμος Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία ΟΚΤΑΝΑ, ιδρύθηκε το 2000, και αποτελεί συνέχεια των δραστηριοτήτων των μετόχων της στον τομέα των κατασκευών και μελετών ιδιωτικών και δημόσιων έργων καθώς και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα αυτό.
H μέχρι σήμερα πορεία της εταιρείας, η ποικιλία των έργων που αναλαμβάνει αλλά και η εμπειρία των στελεχών της και των διοικούντων, την καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστική και αποτελεσματική όπως προκύπτει και από τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας.

Η εταιρεία έχει κύκλο εργασιών τα τρία τελευταία χρόνια, μεγαλύτερο από 5.000.000 €,  ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβιών, υπερβαίνει το ποσό των 3.500.000 €. Επιπροσθέτως, οι οικονομικοί δείκτες της εταιρείας είναι σε άριστα επίπεδα, ενώ οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της προς πιστωτικά ιδρύματα είναι σχεδόν μηδενικές.

Ακόμα η ΟΚΤΑΝΑ Α.Ε. συμμετέχει διαρκώς είτε μόνη της είτε σε κοινοπραξίες σε δημόσια έργα που δημοπρατούνται με οποιοδήποτε σύστημα δημοπράτησης αλλά και ιδιωτικά έργα, με αποτέλεσμα την συνεχή ανάληψη νέων έργων σε όλους τους τομείς.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Η ΟΚΤΑΝΑ Ανώνυμος Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία, έχει εξειδικευθεί σε κατασκευές Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων και ειδικότερα:

Κατασκευή ιδιωτικών οικοδομικών έργων.
Κατασκευή κάθε είδους Δημόσιων έργων.
Κάθε είδους εργασίες εντός αρχαιολογικών χώρων.
Επίβλεψη και διαχείριση έργων (Project Management).

Διασφάλιση ποιότητας στις κατασκευές (ISO-9000).
Ανακαίνιση και διαμόρφωση εσωτερικών χώρων (επαγγελματικής και ιδιωτικής χρήσεως)

Ακόμα τα βασικά στελέχη της έχουν προηγούμενη εμπειρία άνω των 15 ετών σε :

Μεγάλα έργα υποδομής (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα Εθνικής Οδοποιίας, φράγματα και σήραγγες,  κλπ)

Μεγάλα οικοδομικά έργα (Φυλακές Υψίστης Ασφαλείας Μαλανδρίνου Φωκίδας, Κυλινδρόμυλοι Λούλη στον Βόλο Μαγνησίας κλπ)

Οικονομοτεχνικές μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας μεγάλων έργων
Η εταιρεία είναι κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου (Μ.Ε.Ε.Π.) 2ας τάξεως για δημόσια έργα στις κατηγορίες έργων: Οδοποιία, Οικοδομικά, Υδραυλικά, Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα και 1ης στις κατηγορίες έργων: Λιμενικά, Ενεργειακά – Βιομηχανικά και δύναται να αναλαμβάνει και να φέρνει εις πέρας αυτοτελώς δημόσια έργα που έχουν προϋπολογισμό μέχρι και 1.500.000 € ανά κατηγορία δημόσιου έργου.

Η εταιρεία ακόμα συμμετείχε και επελέγη σε προεπιλογές για μεγάλης σημασίας έργα όπως η διαμόρφωση της πλατείας Συντάγματος, και η ανακατασκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά.

Όπως προκύπτει από τους πίνακες έργων που έχει κατασκευάσει η ΟΚΤΑΝΑ Α.Ε., η εταιρεία έχει μεγάλη εξειδίκευση σε έργα εντός αρχαιολογικών χώρων, και γενικότερα έργα πολιτισμού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κατασκευάζει έργα ιδιαίτερης δυσκολίας και αυξημένης σημασίας, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Να σημειωθεί εδώ πως λόγω αυτής της εξειδίκευσης, η εταιρεία προσκλήθηκε από την Ε.Α.Χ.Α. Α.Ε. και ανέλαβε την κατασκευή όλων των εργασιών διαμόρφωσης του χώρου της Αρχαίας Αγοράς, στην Στοά του Αττάλου, για την σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής  Ενώσεως που έλαβε χώρα στις 16 Απριλίου 2003 (έργα συνολικού προϋπολογισμού 745.000 € με χρονική διάρκεια κατασκευής μόλις 45 ημέρες).

OUR TEAM

James M. Beck

Construction Manager

Donec a felis sed ligula aliquet sollicitudin a in elit. Nunc at commodo erat, fringilla egestas tortor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae.

JScooter Libby

Project Menager

Donec a felis sed ligula aliquet sollicitudin a in elit. Nunc at commodo erat, fringilla egestas tortor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae.

David Boies

Building Worker

Donec a felis sed ligula aliquet sollicitudin a in elit. Nunc at commodo erat, fringilla egestas tortor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae.