Συνεργάτες

Στα πλαίσια της στρατηγικής της για ανάπτυξη τόσο στα Δημόσια έργα όσο και στα ιδιωτικά, αλλά και μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της, η εταιρεία , εκτός των μόνιμων υπαλλήλων αλλά και των συνεργατών μελετητών της, συνεργάζεται με άλλες τεχνικές εταιρείες συμπληρωματικού και παρεμφερούς αντικειμένου με σκοπό την πλήρη κάλυψη σε οποιοδήποτε τεχνικό αντικείμενο. Ενδεικτικά αναφέρονται :

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Όμιλος επιχειρήσεων, από τις μεγαλύτερες και υγιέστερες στον χώρο των εργοληπτικών επιχειρήσεων, κάτοχος πτυχίου Μ.Ε.Ε.Π. 7ης τάξεως

ERGAZ A.E.
Τεχνική εταιρεία δημόσιων έργων (3ης τάξεως Μ.Ε.Ε.Π.)

ΑΝΤΟΧΗ Α.Τ.Ε.
Τεχνική εταιρεία κατασκευής ιδιωτικών και δημόσιων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων με εξειδίκευση στην ενίσχυση φέροντος οργανισμού και αναπαλαίωση κτιρίων.

Λ.Μ.Ν. Α.Τ.Ε.Ε.
Τεχνική εταιρεία δημοσίων (3η Τάξη Μ.Ε.Ε.Π.) και ιδιωτικών έργων και έργων ευρύτερου δημόσιου τομέα, με ειδίκευση σε κατασκευή τηλεπικοινωνιακών και κτιριακών έργων και παροχή συβουλευτικών υπηρεσιών σε μεγάλους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με κοινό πλαίσιο συνεργασίας τόσο σε επίπεδο εταιρειών όσο και σε επίπεδο στελεχών. Ειδικότερα στο τομέα κατασκευής ιδιωτικών έργων και έργων ειδικών απαιτήσεων, βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία υπό κοινοπρακτική μορφή.

ΑΝΟΔΟΣ Ε.Τ.Ε.
Μελετητική εταιρεία με πτυχίο Δ’ τάξεως στις τοπογραφικές μελέτες και μελέτες υδραυλικών έργων.

GEODRILL Ε.Π.Ε
Μελετητική εταιρεία με πτυχίο Γ’ τάξεως στις στατικές και γεωτεχνικές μελέτες

Α. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ
Μελετητική εταιρεία με πτυχίο Γ’ τάξεως τοπογραφικών μελετών και μελετών οδοποιίας

ΤΕΑΜ 4.
Μελετητική εταιρεία με πτυχίο Ε’ τάξεως στις αρχιτεκτονικές μελέτες

ΕΠΤΑ ΑΕ
Μελετητική εταιρεία με πτυχίο Δ’ τάξεως στις περιβαλλοντικές μελέτες .

WERM AE
Μελετητική εταιρεία με πτυχίο Δ’ τάξεως στις περιβαλλοντικές μελέτες .

ENVIROPLAN A.E.
Μελετητική εταιρεία με πτυχίο Δ’ τάξεως στις περιβαλλοντικές μελέτες .

ΕΠΕΜ ENGINEERING A.E.
Μελετητική εταιρεία με πτυχίο Δ’ τάξεως στις περιβαλλοντικές μελέτες .
Ακόμα, η εταιρεία πέραν των διευθύνοντων συμβούλων της, στελεχώνεται και από έμπειρους μηχανικούς και εργοδηγούς:

ΙΩΣΗΦ ΑΙΓΙΔΗΣ πολιτικός μηχανικός, πρώην σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με εμπειρία στην κατασκευή και επίβλεψη δημόσιων έργων άνω των 35 ετών.

ΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ μηχανολόγος μηχανικός, με εικοσαετή εμπειρία στην κατασκευή και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών έργων καθώς και στον τομέα ασφάλειας εργοταξίων.

ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ηλεκτρολόγος μηχανικός, με δεκαπενταετή εμπειρία στην κατασκευή και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ, μηχανικός, με πενταετή εμπειρία στην κατασκευή δημόσιων έργων.

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, μηχανικός με πενταετή εμπειρία στην κατασκευή μεγάλων οικοδομικών έργων.

ΠΑΠΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, εργοδηγός με εμπειρία 35 ετών στην κατασκευή παντός είδους έργων (σήραγγες, φράγματα, υδραυλικά έργα, έργα αστικής και υπεραστικής οδοποιίας, οικοδομικά έργα, λιμενικά έργα, έργα βαριάς βιομηχανίας κλπ)

Στόχος αυτής της στελέχωσης και των συνεργασιών είναι η έντεχνη και έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνονται όσον αφορά τον δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας

Ακόμα στα πλαίσια της κατοχύρωσης της εταιρείας απέναντι σε τρίτους, η εταιρεία έχει συνεργασία με συμβούλους για όλους τους τομείς που μπορεί να υπάρξει ανάγκη κάλυψής της και συγκεκριμένα

    Νομικοί Σύμβουλοι (Δικηγορικά γραφ. Μπιτσικώκου, δικ. παρ’ Αρείω Πάγο Κα Γεωργία Κωτούλια).

 Ασφαλιστικός σύμβουλος (Teamsystem Ε.Π.E.).

    Οικονομικοί και φοροτεχνικοί σύμβουλοι .

    Σύμβουλος διασφάλισης ποιότητας.

    Επενδυτικοί σύμβουλοι.