Η εταιρεία, από την έναρξη της δραστηριότητάς της έχει ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να πιστοποιηθεί με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας στις κατασκευές ISO – 9002. Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζεται και το οργανόγραμμα της εταιρείας.

 

     Το πενταμελές Δ.Σ. της εταιρείας αποτελούν οι :

  1. Γαβριήλ Κ. Βαγδατλής    –    Πρόεδρος ΔΣ και Δ/νων Σύμβουλος

  2. Βασίλης Ι. Αιγίδης    –    Αντιπρόεδρος ΔΣ και Δ/νων Σύμβουλος

  3. Μαρία Χ. Κακαβούλα    –    Μέλος ΔΣ

  4. Σοφία Α. Κοκοτσάκη    –    Μέλος ΔΣ

  5. Αθανάσιος Α. Παπάκος    –    Μέλος ΔΣ

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην περιοχή του Παγκρατίου (πλατεία Βαρνάβα), επι της οδού Παρμενίδου 13, σε σύγχρονα γραφεία 180μ2 με πλήρη και άρτιο εξοπλισμό για την παρακολούθηση των έργων τα οποία αναλαμβάνει να ολοκληρώσει.

Ο εξοπλισμός γραφείων περιλαμβάνει δίκτυο Η/Υ με όλα τα απαραίτητα περιφερειακά, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και πρόσβαση στο διαδίκτυο, σύγχρονο σχεδιαστήριο, τοπογραφικά όργανα σύγχρονης τεχνολογίας, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα σχεδιαστικά προγράμματα, προγράμματα διαχείρισης, παρακολούθησης και χρονικού προγραμματισμού έργων,  κ.λ.π.